musica ...... ( 2 clicks a = Play )bust de Nefertiti, d'una bellesa difícil de superar,
de 1335 anys a.c. (només fa 3342 anys)