musica ...... ( 2 clicks a = Play )

Khajuraho- India


Temples Hindús i Jainistes famosos per las sevas figures eròtiques,
per ells, quan més plaer sexual,
més s'arriba a Déu.