musica ...... ( 2 clicks a = Play )

manar i obeir

A Espanya no sols funcionan malament els que manen, sino també els que obeeixen.

Fenando Fernán Gómez